اطلاعات لازم جهت اخذ مدرک دوره

ادمین ثروت ساز

لطفا در وارد کردن اطلاعات دقت لازم رو به عمل بیارید ، چنانچه اطلاعات شما ناقص یا نادرست باشد، مدرک برای شما ارسال نخواهد شد‌.

مدرک برای هر شرکت کننده دوره فقط یک بار ایمیل میشود، بنابراین در ذخیره سازی و نگهداری فایل مدرک ایمیل شده دقت لازم رو داشته باشید.

– نام و نام خانوادگی خود را حتما به صورت انگلیسی تایپ نمایید؛ در غیر این صورت برای شما فرم صادر نخواهد شد.