اطلاعات لازم جهت اخذ مدرک دوره ادمین ثروت ساز

  • لطفا در وارد کردن اطلاعات دقت لازم رو به عمل بیارید ، چنانچه اطلاعات شما ناقص یا نادرست باشد، مدرک برای شما ارسال نخواهد شد‌.
  • مدرک برای هر شرکت کننده دوره فقط یک بار ایمیل میشود ، بنابراین در ذخیره سازی و نگهداری فایل مدرک ایمیل شده دقت لازم رو داشته باشید.
  • *در صورت داشتن نام مستعار، مسئولیت مغایرت نام شما در مدرک با مدارک شناسایی بر عهده مجموعه ما نیست، نامی رو در سیستم وارد کنید که در آینده برایتان مشکل ساز نباشد
  • شماره ای که باهاش ثبت نام انجام دادین