خوشحالیم که یک جلسه دیگه هم کنارتون بودیم

این گزارش هفتگی رو لطفا پر کن تا جلسه بعدیت با کیفیت تر باشه.

"*" indicates required fields

در این جلسه یاد گرفتم که باید موارد زیر رو اصلاح کنم*
در این جلسه یاد گرفتم که موارد زیر نقاط قوت منه*
ساعت شروع جلسه این هفته: